Vloženo: 10.03.2015
Datum události:
08.02.2016

Pozvánka
na členskou schůzi Bytového družstva TRNKOVÁ 1773, IČ 270 92 941, se sídlem Praha 4, Trnková čp. 1773
Schůze se koná dne 25.3.2015 od 18:30 hodin v klubu Mikrobiologického ústavu AV ČR, K Výzkumným ústavům, Praha 4.
Program schůze:
Program:
1. Zahájení
2. Informace dění kolem domu (hospodaření, odečty apod.)
3. Výhled do konce roku 2016, aneb jak dál po splacení domu
4. Různé
5. Konec oficiální části

V Praze dne 26.1.2016 Bytové družstvo Trnková 1773

Vloženo: 10.03.2015
Datum události:
10.03.2015

Přiložený dokument obsahuje nové stanovy Bytového družstva TRNKOVÁ 1773.
Toto znění stanov bylo schváleno na členské schůzi dne 25.3.2015.

Vloženo: 24.09.2014

Zde bude rozpis samoúklidu por jednotlivých týdnech

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)